вторник, 11 март 2014 г.

ХIX-ти Национален фолклорен фестивал “Костандово – 2014 “ХIX-ят Национален фолклорен фестивал “Костандово – 2014 “  ще се проведе на 17 и 18 май в град  Костандово. Фестивалът се организира от Кметство – Костандово, съвместно с читалище “Просвета-1919”,  с подкрепата на Община Ракитово  и под егидата на Министерство на Културата. Крайният срок за изпращане на заявките е 01.05.2014г. на адрес:prosveta_k_vo@abv.bg. П.К. 4644,  гр. Костандово, ул.”Христо Ботев” №37,  община Ракитово, обл. Пазарджик, читалище “Просвета-1919”. Могат да  участват читалищни колективи за изворен фолклор: песни, танци , народни обичаи , хумор и др. с времетраене до 20 минути. Самият фестивал няма конкурсен характер, но ще се журира от компетентно жури , което ще бъде на разположение  за консултации . Всички участници ще получат грамоти и почетния знак на фестивала. Организаторите осигуряват безплатен обяд за всички участници, като транспорта и нощувките са за сметка на участниците.  Организаторите си запазват правото за промени на изявите на фестивалния ден- ще се съобразим с първите постъпили заявки при подготвяне на програмата за двата фестивални дни.