понеделник, 24 март 2014 г.

Община Ракитово първа в областта в рейтинга на активната прозрачностВ рейтинга на активната прозрачност  община Ракитово е на 1-во място от общините от областта и на 44-то в общата класация от 264-те общини. Екипът на програмата представи резултатите от гражданския  одит на активната прозрачност за 2014 г. при гостуването си в Пазарджик на 19 март. Проучването е на платформа, базирана в интернет, която следи работата на дадена администрация и сравнява с тази от предходни години. Показателен за работата на администрацията  е факта, че за една година от 121 позиция, община Ракитово се изкачва на 44 – коментира кметът Любомир Петков. Въпреки, че имам още забележки, това означава, че вървим напред. През тази година са разширени индикаторите, по които се наблюдават публикациите в интернет, поясни на срещата в Пазарджик директорът на програмата Гергана Жулева. Например по  Закона за публичните финанси – от началото на 2014-та има нови задължения към администрациите, включително и за финансовата отчетност, програмни бюджети. Проучванията и рейтинг на активната прозрачност се прави от 2008 г. насам, откакто за администрацията в системата на изпълнителната власт е задължително да поддържат актуална информация на своите интернет страници. Вижте класацията на http://www.aip-bg.org/surveys/rating/208940/?InstCategoryID=IN0012&ProvinceID=