сряда, 8 октомври 2014 г.

Община Ракитово приключи успешно поредния проект по ОПАК

Заключителна пресконференция по проект „Повишаване на квалификацията на служителите и подпомагане на устойчивото развитие на Община Ракитово с помощта на надграждащи обучения” се проведе на в залата на Общински съвет-Ракитово на 8 октомври. Проектът е по оперативна програма „Административен капацитет”, а договорът бе подписан на 14.01.2014 г.,  със срок за изпълнение 9 месеца и сума от 87 261,94 лв. с ДДС.  Дейностите по проекта, които  на пресконференцията обобщи координаторът Костадинка Янева, бяха: надграждащи обучения в Института по публична администрация, надграждащо чуждоезиково обучение по разговорен английски език, различно от предоставяното от ИПА, надграждащо обучение за „Модели за адаптиране на административни практики и процедури към културните и етнически различия на малцинствено представените граждани”, и надграждащо обучение за „Методи за повишаване на личната продуктивност и ефективност на екипите в общинската администрация”. Кметът на общината Любомир Петков благодари на екипа, работил по проекта, както и на общинските и кметските служители, включили се в него. Градоначалникът изтъкна, че целта на проекта - повишаване на капацитета на служителите на общинска и кметските администрации е постигната.