петък, 31 октомври 2014 г.

Общинa Ракитово с титлата „Етнически толерантен работодател"

Зам.-кметът Димитър Топалов
   Общинa Ракитово е  сред първите общини, които се сдобиха с титлата „Етнически толерантен работодател”. Това стана на тържествена церемонията в сградата на Областна администрация- Пловдив, където бяха отличен и 11 фирми и предприятия. Община Ракитово бе представена от зам.-кмета Димитър Топалов, който получи сертификат „Етнически толерантен работодател”, който се дава за това, че сред работниците  има представители на различните малцинства и те се третират наравно с българите. Учредител на приза е Социална фондация "Инди-Рома 97" която  вече регистрира в Патентното ведомство  марката "Етнически толерантен работодател", като иновативният социален експеримент е резултат на работата на тази неправителствена наша организация по проекта "Етнически толерантен работодател — трансфер на добри практики за равно третиране", който се реализира успешно повече от година.Проектът е финансиран по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, а схемата на проекта за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ се нарича "Без граници".
   
Проектът е с продължителност 18 месеца, стартирал е с мащабно социологическо проучване между 200 работодатели от Пловдив, Пазарджик, Стара Загора и Хасково за това колко от работещите при тях са от ромски произход. Оказало се, че повече от половината нямат нищо против работниците им да са от малцинствата. В резултат сега вече около 100 души от ромски произход са постоянно трудово ангажирани. С най-успешна реализация ромите се наемат в шивашката промишленост, строителството, секторите чистота и озеленяване.


   Проектът ще продължи и с втори етап, като ще те търси ефекта от прилагането на подобен почин в Чехия. Освен това Социална фондация "Инди-Рома 97" разполага с модерен Център за квалификация и присвояване на нови умения на роми в град Куклен. В центъра работят 15 експерти.