петък, 31 октомври 2014 г.

Общината с нов план за развитие за следващите шест години

На 30 октомври в залата на Общински съвет–Ракитово се проведе редовното заседание на местните парламентаристи. Сесията започна с пояснение от кмета на общината Любомир Петков, относно казуса, свързан с обявената публична продажба на гори – общинска собственост. А именно, че след упълномощаването на градоначалника от общинските съветници, е осъществено пълно погасяване на задължението със собствени средства (на 14 октомври), в резултат на което публичната продажба е отменена (на 21 октомври). На заседанието бе приета актуализирана бюджетна прогноза за периода 2015 – 2017 г. Общинските съветници гласуваха положително и новия Общински план за развитие на Община Ракитово 2014-2020 г., с който всеки желаещ може да се запознае на сайта на Общината: www.rakitovo.info. За втори път обаче беше върната за подобрения Общинската програма за закрила на детето. Разгледани бяха няколко точки свързани с разпореждане с общинска собственост и няколко – за прокарване на трасе за водопровод и електропровод. Местните бащици определиха и количеството дървесина за продажба, съгласно одобрения годишен план за ползване за 2015 г. Общинските съветници решиха също така да бъде обявен конкурс за възлагане на превозите с автобусен транспорт по линиите от утвърдената общинска транспортна схема, за всички линии квота на общината.Новият конкурс е във връзка с утвърдени от областния управител промени в маршрутното разписание по линиите от областната транспортна схема.