сряда, 29 октомври 2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

              Във връзка с настъпването на отоплителния сезон и зачестилите палежи на контейнери, Общинска администрация предупреждава гражданите да опазват контейнерите общинска собственост и спазват разпоредбите на Наредба за управление на отпадъците на територията на община Ракитово.
Чл. 9 т.6 от Наредбата на територията на община Ракитово се забранява :
Паленето и изгарянето на отпадъци в съдовете за смет и изхвърляне на незагасена жар, която води до тяхното увреждане и създаване на условия за запалване на недвижимо имущество.
За нарушаване на чл.9 от Наредбата виновните лица се наказват с глоба от 500лв.

Призовават се  гражданите на общината да проявят гражданска отговорност и при нарушения да съдействат на контролиращите органи.