сряда, 29 октомври 2014 г.

Откриваща пресконференция по проект „Повишаване на професионалната компетентност на служителите в администрацията за по-резултатно изпълнение на задълженията”

Откриваща пресконференция

по проект


„Повишаване на професионалната компетентност на служителите в администрацията за по-резултатно изпълнение на задълженията”

ще се проведе на 31 октомври
от 10,00 часа
в залата на Общината

Проектът е по оперативна програма „Административен капацитет”,
 съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ, приоритетна ос ІI „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”,

бюджетна линия  BG051PO002/13/2.2-14.

Договорът за проекта бе подписан на 13.08.2014 г.,  със срок за изпълнение 12 месеца. Сумата по проекта е 47 546,06 лв.  с ДДС.