петък, 29 ноември 2013 г.

Публично обсъждане на проекта за бюджет 2014 организира Община РакитовоОбществено обсъждане на проекта за бюджет за 2014 година организира Община Ракитово. Дискусията се организира на основание Закона за публичните финанси в администрацията със заповед на кмета Любомир Петков. Поканени са всички граждани и заинтересовани лица. Общественото обсъждане ще се проведе на 29 ноември, петък, от 13.00 часа в залата на Общината.