вторник, 3 декември 2013 г.

Обществено обсъждане на проекта за бюджет за 2014 се проведе в Общината     Обществено обсъждане на проекта за бюджет за 2014 година организира и проведе ръководството на Община Ракитово в залата на Общински съвет на 29 ноември от 13.00 часа.  Дискусията се организира на основание Закона за публичните финанси в администрацията със заповед на кмета Любомир Петков. Присъстваха общински съветници, представители на неправителствени организации, представители на бизнеса, граждани.  Рамката на бюджета представи ресорния зам. кмет Красимир Вандев. На въпроси отговаряше и кметът на общината Любомир Петков. Будни граждани връчиха на кмета и въпроси в писмен вид, на които градоначалникът се ангажира да отговори. Обсъждането на проектобюджета бе заснето и излъчено от местната „Деймос ТВ”.