петък, 13 декември 2013 г.

Кметска заповед забранява безнадзорната пашаСъс Заповед на кмета на общината Любомир Петков от 13.12.2013 г. на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА чл.41 т.2 от Наредба № 1 за обществения ред в община Ракитово приета с Решение № 873/30.06.2011 г. на Обс-Ракитово и чл. 9, ал. 17 от Наредбата за управление на отпадъците, приета от Обс–Ракитово с решение 607/23.10.2009 г.  се забранява:
1. Безнадзорното придвижване и пуснати на паша коне и други домашни животни по улици и тротоари в община Ракитово и общинската пътна мрежа.
-          Участък гр. Костандово – гр. Ракитово
-          Участък гр. Костандово – с. Дорково
-          Участък гр. Ракитово – м. Чуката
-          Участък с. Дорково – крепост Цепина
2. Паша на животни в зелени площи и паркове и селскостопански имоти.
За нарушения на Наредба № 1 на физически лица се налага глоба от 20 до 300 лв., а на еднолични търговци и юридически лица – имуществена санкция от 100 до 500 лв.
За нарушения на чл. 9 от Наредба за управление на отпадъците провинилите се лица се наказват с глоба от 500 лв.