понеделник, 9 декември 2013 г.

Читалищата в Ракитово и Дорково ще бъдат ремонтирани по поредния проект, спечелен от Общината


Читалище „Будилник- 1898”
Читалище „Св. Св. Кирил и Методий 1919”
     На 6 декември кметът на Община Ракитово Л. Петков подписа договор с Държавен фонд „Земеделие” за изпълнение на проект „Реконструкция и подобряване на сградния фонд на читалище „Будилник- 1898”-гр. Ракитово и на читалище „Св. Св. Кирил и Методий 1919”-с. Дорково”.  Проектът е по мярка 321 "Основни услуги за населението и икономиката на селските райони" от "Програма за развитие на селските райони да периода 2007-2013г." Размерът на помощта е  475 874,22 лв. представляващи 100% безвъзмездна помощ. Срокът на договора от датата на подписването - 16.12.2013 г.,  е 15.07.2015г. Проектът обхваща две от трите читалища в общината. Третото – читалището в Костандово,  бе санирано заедно с още 4 обществени сгради по подписано споразумение с Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, по линията на енергийната ефективност, заедно с фонд „Козлодуй”, през 2012 г.