сряда, 13 ноември 2013 г.

Деца разсъждават върху темата „Трудно ли е да направиш добрина ?”      Приключи конкурса, организиран от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните  при Община Ракитово, за ученици от 7 до 12 клас. Децата твориха над  темата „Трудно ли е да направиш добрина ?”.  В конкурса взеха участие ученици от СОУ „Св. Кл. Охридски”, ВУИ „Ангел Узунов” и ОУ „Хр. Ботев”-Ракитово. Целта на конкурса е да накара младите хора да се замислят върху своето поведение и да ги провокира към това  да направят света едно по-добро място за живеене без насилие и агресия. На 30 октомври специално свикана  комисия определи най-добре справилите се със задачата. Това са Ирена Утева, ученичка от 12 клас при СОУ „Св. Кл. Охридски”, Мария Гаралова, ученичка от 11 клас  от същото училище, Радослав Михайлов – ученик от 10 клас при ВУИ „Ангел Узунов” и Теодор Георгиев от 11 клас от възпитателното училище. Отличените участници ще бъдат наградени от председателя на МКБПМН и зам.-кмет Красимир Вандев. Останалите участници също ще получат поощрителни награди.