петък, 31 юли 2015 г.

Нов общински съветник се закле три месеца преди изборите в Ракитово      Новото попълнение на Общински съветник-Ракитово се казва Момчил Цанков Балиев от квотата на ДПС и той влезе на мястото на напусналия Емил Лещаров.  Клетвата бе положена на редовното заседание на Общински съвет-Ракитово на 30 юли.
     На заседанието обновеният Общински съвет гласува положително отчета на бюджета  на средствата за сметки от ЕС, както и отчета за състоянието на общинския дълг. Гласувана бе и актуализация на общинския бюджет. Общинските съветници гласуваха издаването на запис на заповед в полза на ДФ „Земеделие“ във връзка с проекта за противопожарната кула. За пореден път местните бащици не можаха да постигнат единомислие относно приемането на Наредба за принудително изпълнение за премахването на незаконни строежи. Гласувани бяха наложителни промени в Наредбата за определяне и администриране на местните цени и такси на услуги, касаещи издаването на разрешения за сеч на до 5 броя дървета в селскостопански земи извън горски фонд и в урбанизирани територии. Разгледани бяха още няколко пункта, свързани с разпореждане с общинска собственост, разрешения за изработване и одобряване на ПУП. Традиционно бяха гласувани и няколко молби за отпускане на финансова помощ. Не бяха одобрени исканията на дофинансиране на мероприятията по честване на 85-години Пещерно дело в Община Ракитово.