четвъртък, 31 октомври 2013 г.

Видеоекран информира жителите на община Ракитово за административните услуги и новоститеВидеокран и киоск терминал бяха монтирани на входа на административната сграда на Общината и пред кметския кабинет на 31 октомври. Електронното оборудване ще информира по най-модерния начин за предлаганите от Общината административни услуги, както и за друга полезна за гражданите и бизнеса информация. Хардуерното оборудване е проект Е-ПОДЕМ-европейски проекти, общински дейности и електронен мениджмънт, финансиран по ОП „Техническа помощ”. Останалото оборудване– сървър, компютърна конфигурация, принтер  и широкоформатен скенер А0 ще се ползват изцяло за работа с Електронната система за управление  и контрол на проектите по Оперативните програми.