понеделник, 18 март 2013 г.

Пресконференция по проект „Създаване на европейски облик на образователната инфраструктура с високо ниво на енергийна ефективност, допринасяща за устойчиво местно развитие в Община Ракитово”Община Ракитово в качеството си на бенефициент по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 год.”, активно реализира дейностите по проект „Създаване на европейски облик на образователната инфраструктура с високо ниво на енергийна ефективност, допринасяща за устойчиво местно развитие в Община Ракитово”.

Заповядайте на пресконференция на 22 март, петък, от 10.00 часа в залата на административната сграда на Община Ракитово, за да научите повече за напредъка в изпълнението на проекта, целящ създаването на благоприятна и здравословна среда за отглеждане и обучение на деца в обединеното детско заведение „Митко Палаузов”в Ракитово, целодневната детска градина „3-ти март” в Дорково,  както и в оздравителното средно-образователно училище „Христо Смирненски” в общинския град.

Участие в пресконференцията ще вземат експерти от общинската администрация и изпълнители на проекта, които ще отчетат реалните резултати, свързани със строително-ремонтните дейности в трите обекта.

Проект „Създаване на европейски облик на образователната инфраструктура с високо ниво на енергийна ефективност, допринасяща за устойчиво местно развитие в Община Ракитово” навлиза в заключителната фаза на своята реализация, която ще продължи до края на месец април.