четвъртък, 28 март 2013 г.

Община Ракитово с ново ръководство за един ден по проект на Джуниър Ачийвмънт „Мениджър за един ден”


Сесия на ОбС
Оперативка :)
  Кмет за един ден стана дванадесетокласникът Ангел Цигов, а негови заместници - Радостин Петков, Невена Карагьозова и Росица Зайкова. Общо дванадесет ученици  заеха ръководни длъжности в Община Ракитово и в Общински съвет-Ракитово, а ученичката Гергана Прагова беше старши експерт „Образование и култура” в Община Пазарджик. Мероприятието се проведе на 28 март във връзка с инициативата  на Джуниър Ачийвмънт България  - “Мениджър за един ден”. Учениците бяха посрещнати от кмета на общината Любомир Петков, след което бяха разпределени на пожеланите от тях ръководни длъжности.  Кметът за един ден Ангел Цигов проведе оперативка. В същия ден се проведе и редовната сесия на Общински съвет-Ракитово, на която се изяви председателят за един ден Марин Рогов.  В края на деня младежите и девойките получиха сертификати от  Джуниър Ачийвмънт и плакети от Общината Ракитово.