петък, 22 март 2013 г.

Успешно приключиха строително-ремонтните дейности в три учебни заведения в Община Ракитово по проект за енергийна ефективност

 Свилен Топчиев – координатор Проект,
Любомир Петков – кмет на Община Ракитово,

Елена Зарева – главен експерт „Връзки с обществеността”

Община Ракитово в качеството си на бенефициент по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 год.”, успешно приключи строително-ремонтните дейности в трите учебни заведения, обхванати от проект „Създаване на европейски облик на образователната инфраструктура с високо ниво на енергийна ефективност, допринасяща за устойчиво местно развитие в Община Ракитово”.
Сградите на обединеното детско заведение „Митко Палаузов”в Ракитово, целодневната детска градина „3-ти март” в Дорково,  както и в оздравителното средно-образователно училище „Христо Смирненски” в общинския град вече притежават Акт 15 след извършени редица дейности, целящи създаването на благоприятна и здравословна среда за отглеждане на децата.
Процесът по модернизация на сградите премина през етапи на експертна оценка и анализ, изготвяне на технико-икономически обосновани предложения за енергоспестяващи мерки, екологичен анализ, план за въвеждане в експлоатация на избраните мерки и съответното му изпълнение. До края на миналата година техническите изпълнители на проекта активно работиха по санирането на сградите, поставянето на външната и вътрешна изолация, и подмяната на дограмата. В началото на 2013 год. бяха монтирани отоплителните съоръжения – радиатори и котли в училището и детските градини, а също така проведени технически им проби наред с довършителни работи по обектите.
На финала от реализацията на проекта предстоят документални процедури за придобиване на Акт 16. Подобряването на енергийната ефективност ще съдейства за намаляване на разходите за отопление постигане на желани стойности от 18.5 градуса в училището и 20 градуса в градините през зимните месеци във всички помещения в сградите. Модернизацията на учебните заведения ще повиши  мотивацията на квалифицирания персонал за работа в тях и за подобряването на общия социален статус.
Изпълнението на проект „Създаване на европейски облик на образователната инфраструктура с високо ниво на енергийна ефективност, допринасяща за устойчиво местно развитие в Община Ракитово” стартира през месец ноември 2012 и ще продължи до средата на месец април 2013 год.