сряда, 19 декември 2012 г.

Избирателните списъци за Референдума вече в интернет, съобщават от ГРАО
 От главна Дирекция "ГРАО”-Община Ракитово уведомяват, че е осигурен достъп до избирателните списъци за Национален Референдум на 27.1.2013 г., за всички български граждани през Интернет. На уеб адрес http://www.grao.bg/elections/  те могат да проверят своите данни в избирателните списъци и да се информират за избирателната си секция и място на гласуване.

Чрез този сайт може:

- Да се направи справка по ЕГН или адрес за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за Национален Референдум на 27.1.2013 г.
- Да се подаде искане за гласуване по настоящ адрес по електронен път. Тази услуга е достъпна след идентификация с електронен подпис и е предназначена както за гражданите, така и за общинските администрации.
- Да се регистрира удостоверение за гласуване на друго място по електронен път. Тази услуга е достъпна след идентификация с електронен подпис и е предназначена за общинските администрации.
- Да се получи информация за секциите и местата на гласуване.