сряда, 20 януари 2016 г.

За блога и общинския вестник

Този блог бе създаден и поддържан по време на управлението на г-н Любомир Петков, мандат 2011-2015г.  По същото време излизаше и месечно издание на вестник "Обшина Ракитово".  С новото управление на г-н Костадин Холянов поддържането на блога и издаването на вестника бе преустановено.