сряда, 25 април 2012 г.

ПРИЗИВОБЩИНА РАКИТОВО
Призовава гражданите на общината
да участват в инициативата 

„Да изчистим 
общината 
за един ден”,

част от националната кампания 
  „Да изчистим България за един ден”,

която стартира на 12 май от 9 часа,

 като се включат като доброволци,
 почиствайки терените около домовете си и
поставяйки събраните отпадъци до
най-близко разположените съдове за тази цел.