петък, 27 април 2012 г.

Спортно-развлекателен център и минерален басейн ще строят в Ракитово   Спортно-развлекателен център и минерален басейн ще бъде построен в Ракитово, стана ясно на редовната априлска сесия на Общинския съвет, провела се на 27 този месец. Финансирането на проектирането ще бъде от собствени приходи на общината. Също така, в Ракитово ще бъде изграден и Екологичен парк за приключение в клоните на дърветата на територията на общинския град. Лека полека ще превърнем Ракитово в притегателна дестинация за туристи, каза кметът Любомир Петков.
На това заседание клетва като общински съветник положи Любен Петров Ташев, който влезе на мястото на зам.-кмета Тодор Тодоров. В пълен състав общинските съветници гласуваха предложеното допълнение към „Стратегия на местно икономическо развитие 2007-2013г.”, както и подкрепиха кандидатстването на църквата „Св. Неделя” - Ракитово за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Храмът кандидатства по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г. с проект „Реставрация, консервация, отопление и вентилация на храм „Св. Неделя”.