петък, 27 февруари 2015 г.

СЪОБЩЕНИЕОБЩИНА РАКИТОВОПо повод предстоящите избори за кметове и общински съветници през м. септември тази година и във връзка с нормативно установеното изискване в Изборния кодекс за включване в избирателните списъци по настоящ адрес, при условие, че избирателят е живял най - малко през последните шест месеца в община Ракитово,    приканваме:
Всички избиратели с настоящ адрес в чужбина и живеещите в община Ракитово, но с адрес в друго населено място в РБългария, желаещи за гласуват в общината, да заявят адреса си в звеното за административно обслужване на граждани в гр. Ракитово и при специалистите по гражданско състояние в кметство Костандово и Дорково не по-късно от МЕСЕЦ МАРТ.