събота, 21 февруари 2015 г.

Областният съвет на БЧК-Пазарджик се отчете
   Председателят на общинската структура на БЧК в Ракитово Елена Димова присъства на Общо отчетно събрание на БЧК-Пазарджик. 65-тото събрание на БЧК се проведе на 20 февруари в Административната сграда на Община Пазарджик. Присъства председателят на националния съвет на БЧК Христо Григоров, д-р Валентин Пеев – зам. председател на БЧК, доцент д-р Красимир Гигов – генерален директор на Секретариата на НС на БЧК, д-р Славита Джамбазова – зам. генерален директор на Секретариата на НС на БЧК, д-р Надежда Тодоровска – зам. генерален директор на Секретариата на БЧК, г-н Стефан Мирев – зам. областен управител, комисар Иван Панайотов – Началник на ОУ ПБЗН, представители на държавната и местната власт, на различни организации, партньори и медии. На събранието д-р Елена Петрова представи отчетния доклад на Областния съвет на БЧК за дейността на организацията за 2014г. Представен бе и отчет на Бюджет 2014г. и отчетен доклад на Областната контролна комисия за 2014г. Делегатите гласуваха План за работата през 2015г.и приеха Бюджет 2015г.

  На форума беше отчетен ръст във всички дейности на организацията, в т.ч.: повишен брой на членове, доброволци и симпатизанти, повишен брой на проекти изпълнявани в партньорство с външни дарители – НС на БЧК, община Пазарджик и община Панагюрище. През 2014 година по проекти са били изразходени финансови средства в размер на 562 726 лева, като е оказана а помощ на 9 501 социално слаби граждани. Обучените кандидат шофьори са 2 447 човека. Членовете на областната структура 6 840, а доброволците на БЧК и БМЧК, които са общо 292, през миналата година са положили 1 611 часа доброволен труд. 264 души са станали кръводарители през 2014 г.