вторник, 8 декември 2015 г.

Община Ракитово открива спортна зала в Костандово и нов път Дорково-Дъното
   Община Ракитово приключи работата по проект „Съвременен облик на община Ракитово - рехабилитация и реконструкция на общински път Дорково – Дъното и изграждане  и реконструкция на съществуваща спортна зала в гр. Костандово”. Откриването на двата обекта ще се проведе на 10-ти декември от 11 часа (пътя) и от 12 часа (залата).

    Проектът е по  Оперативна  Програма развитие на селските райони  2007-2013г., мярка 321 „Обновяване и развитие на населените места” и е на стойност 5 588 108 лв. Дейностите по интегрирания проект включваха рехабилитация и реконструкция на общински път PAZ-1181 в участъка от село Дорково до местността Дъното на язовирна стена Батак с дължина 10602.32 м, както и изграждане и реконструкция на съществуваща спортна зала в град Костандово в многофункционална зала за борба, баскетбол и волейбол.