сряда, 9 декември 2015 г.

Отчетно събрание на БЧК-Ракитово   На 09 декември в Ракитово се проведе отчетно събрание на Общинската организация на БЧК.  БЧК-Ракитово от години е част от голямата, добре подготвена, авторитетна хуманитарна червенокръстка организация с възможности, подходи и дейности за реализиране на своята мисия и спомагателна роля на партньор на държавата в случай на бедствия, аварии и катастрофи. Гости на мероприятието бяха представителите на Областния  Съвет на БЧК гр. Пазарджик д-р Елена Петрова -  председател на Обл. Съвет БЧК, Мариана Ватева – организационна дейност на БЧК и Йорданка Гаргова – гл.счетоводител.  На мероприятието присъстваха ученици – членове на БМЧК-Ракитово, членове на БЧК от гр. Костандово и с. Дорково, представители на общинска администрация-Ракитово. Председателят на Общински съвет на БЧК Ракитово Елена Димова представи отчетен доклад за дейността на Общинската организация на БЧК за  2015 г., отчетен доклад на Общинската контролна комисия на БЧК за 2015 г., както и План за дейността на Общинската организация на БЧК за 2016 г. 

   Отчитайки периода за успешно приключил, Общинският съвет на БЧК Ракитово, изказва своята голяма благодарност на всички свои членове, симпатизанти, доброволци и партньори, които подкрепяха организацията и без чиято помощ не би било възможно да се реализират мисията, визията и високо поставените цели на Българския червен кръст.