петък, 11 януари 2013 г.

РЗИ ПАЗАРДЖИК С НАКАЗАТЕЛНИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЗА 8650 ЛВ. ЗА НАРУШЕНИЯ НА ЗАБРАНАТА ЗА ТЮТЮНОПУШЕНЕОТ 1 ЮНИ НАСАМ


За 7-месечния период от юни до декември на 2012 г. здравните инспектори извършиха 3992 проверки /вкл. вечерни и нощни/ на 3359 обекта на територията на Пазарджишка област по спазване забраната за тютюнопушене в закрити обществени места и в помещения с обособени работни места, където се полага труд.

Контрол е осъществен в обекти за хранене и равлечения, детски и учебни заведения, лечебни и здравни заведения, открити обществени места /по смисъла на чл. 56а от Закона за здравето, както и закрити обществени места /по смисъла на §1 а от Допълнителните разпоредби на ЗЗ/.

Издадени са 34 предписания. Съставени са 19 акта за констатирани нарушения: на 2 училища и 17 обекта за хранене и развлечения - 5 в Пазарджик, 10 във Велинград и общината, по 1 в Белово, Ветрен /общ. Септември/, Панагюрище и Ракитово.
Наказателните постановления са 10, от тях 7 на физически лица и 3 на юридически.

Преобладаващата част от наложените през 7-месечния период актове са съставени за нарушения на забраната за тютюнопушене в заведения за обществено хранене и развлечения - кафе-барове и кафе-аперитиви.  

Здравните инспектори от РЗИ Пазарджик продължават стриктно да следят за спазването на забраните в Закона за здравето.