петък, 11 януари 2013 г.

Публично обсъждане на Бюджета на Община РакитовоП  О  К  А  Н  А


Кметът на община Ракитово

 
            На основание чл.11 от Закона за общинския бюджет и Наредбата за състоянието, изпълнението и  отчитане на общинския бюджет  на община Ракитово, кани жителите на общината, представители на бизнеса , НПО и цялата общественост на 28.01.2013 година от 10,00 часа  в залата на община Ракитово на

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ
на проекта за бюджет за 2013година на община Ракитово


Уважаеми съграждани,
Предстои  приемането на бюджета на община Ракитово за 2013 година. По традиция това става след обществено обсъждане с местната общественост. Водени от убеждението, че разработването и приемането на общинския бюджет са част от най-важните решения за бъдещето и те трябва да се вземат с активното участие на гражданите, очакваме Вашите мнения, препоръки и предложения за включване в Бюджет 2013 година на община Ракитово от 21.01.2013 г. до 28.01.2013 година в деловодството  на общината или на e-mail:rakitovo@abv.bg.