сряда, 9 януари 2013 г.

Здравният медиатор на общината с отличиеНа тържественото събрание в края на годината на Националната мрежа на Здравните медиатори в Пловдив с грамота бе награден и здравния медиатор на Ракитово – Ани Кривонозова.Отличието е за дългогодишен принос към живота и развитието на Мрежата и пример за точност, изпълнителност и скромност.
Ани, разкажи как започна работата ти като медиатор?
-  От февруари до юни 2007г. преминах курс на обучение на тема „Образователна и медицинска интеграция на уязвими малцинствени групи със специален фокус върху ромското население – компонент 3 : Здравеопазване. Национална програма ФАР 2003”.
Положих успешно изпит в медицински колеж – Пловдив за придобиване на професионална квалификация здравен медиатор.
Каква точно е ролята на здравния медиатор?
- Ролята на здравния медиатор е да дава здравна и социална информация, провежда здравни беседи, подпомага дейността на общопрактикуващите лекари, участва в профилактични програми – ваксинации и имунизации, участва в здравно-информационни кампании и др.
Откога работиш като здравен медиатор в община Ракитово?
- На 01.07.2008 г. бях назначена като здравен медиатор в община Ракитово. От този момент до сега работя в полза на ромската общност като информирам, попълвам документи, участвам в профилактични програми /ваксинации, имунизации/, организирам здравни беседи, участвам в организирането и провеждането на безплатни профилактични прегледи за здравно неосигурени и много други дейности, свързани с улесняването достъпа на лица и групи в неравностойно положение до здравни грижи и социални услуги.
Откога си член на Националната мрежа на здравните медиатори?
- Член съм на Националната мрежа на здравните медиатори от 2009 г. С удоволствие участвам в дейности, организирани от мрежата като национални и регионални срещи, отчетни събрания и др.
Участвала съм в редица национални програми като:
- „Здравна промоция и оптимизиране на профилактичните програми по майчино и детско здравеопазване” – 2008 г. – безплатни прегледи с мобилна техника /гинеколог, педиатър/;
- „Програма за семейно планиране и репродуктивно здраве сред уязвими групи” – 2009 г.- разпространение на здравно-информационни материали / презервативи, спирали и брошури/;
- „Нациолна програма за борба със СПИН” – 2009, 2010, 2011 г.безплатни изследвания ;
- „Национална програма за борба с туберколозата – 2010, 2011, 2012 г. – безплатни изседвания;
- „Първична профилактика на рака на маточната шийка” – 2012, 2013 г. – информиране на 12 годишни момичета и техните родители за ползата от ваксината. Ваксината е безплатна.
Участвала съм националната имунизационна кампания против морбили и полиомиелит.
Участвала съм в провеждането на безплатни прегледи с мобилна техника за здравно неосигурени лица – прегледите бяха гинекологични, педиатрични и вътрешни болести.
Разбира се, не бих реализирала всичко това без подкрепата  на общината, общопрактикуващите лекари, РЗИ – Пазарджик, дирекция „Социално подпомагане”, НПО „Бъдеще” и не на последно място Националната мрежа на здравните меиатори и НСЕИВ.
Успоредно с работата не съм спряла и да се обучавам и развивам, за да бъда максимално полезна.
През месец октомври завърших курс по европейска програма за обучение на медиатори – ROMED и получих европейски сертификат за медиатор.
Какво ти предстои?
- На 17, 18.01. предстои 1 – вия конгрес на медиаторите в Европа, който ще се проведе в Европейската столица Брюксел. Избрана съм заедно с още 10 медиатори, представители на Националния съвет по етнически и интеграционни въпроси да представим здравното медиаторство в България.