четвъртък, 5 септември 2013 г.

Удължен е срока за изпълнение на проект „И аз имам семейство” в РакитовоСрокът за изпълнение на проект „И аз имам семейство”, схема за директно предоставяне на безвъзмездно финансова помощ „Приеми ме”, по който Община Ракитово работи вече втора година, е удължен до 31.05.2013 г. Удължаването на проекта е съгласно Заповед № РД 08-36/18.07.2013 г. на ръководителя на Договарящия орган в рамките на първоначално одобрения бюджет. Не е предвидено залагането на нови допълнителни дейности и разходи. Проектът е част от националната стратегическа реформа в грижите за децата. От стартирането му до момента, екипът по приемна грижа е приел документите на 27 кандидати за приемни родители. 25 приемни семейства са преминали курс на обучение – базово и специализирано. В 10 от семействата  са настанени 13 деца, като две от децата впоследствие са осиновени.