сряда, 14 януари 2015 г.

Нови книги и учебници по проект „Аз отивам в Библиотеката”„Аз отивам в Библиотеката“ е проект осъществяван от Училищно настоятелство „Напредък” към СОУ „Св. Климент Охридски,” по програма „Знания за успех”(2014-2015 г.) на ФРГИ, финансирана от SAP Lab’s България.”


По проекта „Аз отивам в Библиотеката“ училищната библиотека на СОУ „Св. Климент Охридски”-Ракитово обогати книжния си фонд с над 110 учебници и книги, което се осъществи в три направления.

С подсигуряването на общо 54 учебника бе положено началото на учебников фонд за гимназиалния курс на обучение. Целта е библиотеката да разполага с наличност от учебници по основните предмети от VІІІ до ХІІ клас, за да са в помощ на материално затруднените ученици. Първоначално за VІІІ и ІХ клас бяха закупени по 4 комплекта учебници, а именно по български език, литература, математика, география и история. Изключително необходимият за ІХ клас на профилираната паралелка „Технологичен туризъм” учебник „Икономика” също вече е на разположение в 6 екземпляра. Целта е зареждането с учебници за Х до ХІІ клас, както по основните, така и по специалните предмети, да продължи и в бъдеще.

Завеждащ библиотеката Лиляна Пелева представи списък от заглавия, които липсват във фонда на библиотеката или се намират в единични екземпляри. Вече могат да се заемат произведенията на Димитър Талев, Йордан Йовков, Елин Пелин, Емилиян Станев и още няколко автори залегнали в учебния план по литература от VІІІ до ХІІ клас. Общият брой книги от български автори е 30 тома, сред които и двутомното предизвикателство за всеки запален читател „Тютюн” на Димитър Димов. По препоръка на преподавателите по български език и литература е подсигурена „Христоматия,” както и още едно помагало по литература за ІХ клас.

Вече всеки може да опита да прочете сам първата си книга на английски език. Подсигурените 29 заглавия са с различна степен на трудност – от адаптирани до оригинални, от приказката „Красавицата и звяра” до „Сън в лятна нощ” на Шекспир. 11 от книгите са придружени от CD и DVD. От една страна това е чудесна възможност за интересно провеждане на учебните часове, а от друга –стимулира и индивидуалното запознаване с произведенията. Целта на третото направление за обогатяване на книжния фонд е стимулиране не само на учениците от профил „Хуманитарен с интензивно изучаване на английски език,” но и на всеки, който иска да използва и разшири знанията си по един от езиците на планетата.