вторник, 27 януари 2015 г.

Фотоконкурс за ученици
„Аз отивам в Библиотеката“ е проект осъществяван от Училищно настоятелство „Напредък” към СОУ „Св. Климент Охридски,” по програма „Знания за успех”(2014-2015 г.) на ФРГИ, финансирана от SAP Lab’s България.”
 

 


   В рамките на проект „Аз отивам в библиотеката” училищно настоятелство “Напредък” към СОУ „Св. Кл. Охридски” – гр. Ракитово обявява фотоконкурс на тема „Туристическото богатство на Ракитово.”
      Конкурсът е анонимен и ще се проведе в две възрастови групи:
1) ученици от І до VІІІ клас
2) ученици от VІІІ до ХІІ клас
Всеки участник може да представи до 5 снимки, които ще бъдат записани на компютъра в училищната библиотека до 13.02.2015 г. Снимките ще се оценяват от жури в състав:
Председател: Мария Мирова – главен библиотекар в читалище „Будилник”1898 и член на училищно настоятелство „Напредък”;
Дафинка Клечарова – зам. директор на СОУ „Св. Кл. Охридски”;
Свилен Топчиев – председател на сдружение с обществено полезна дейност „Суткя”;
Елена Зарева – гл. експерт „Връзки с обществеността“ при Община Ракитово;
Петър Велев – представител на „Деймос ТВ”

    Победителите в двете възрастови групи ще бъдат обявени и наградени на 23.02.2015 г. от 10:30 часа във фоайето на училището.
Най-добрите 50 снимки ще се подредят във фотоизложба „Туристическото богатство на Ракитово.” Мобилната фотоизложба ще пътува в общината, като пребивава по 1 седмица в СОУ „Св. Кл. Охридски”, Читалище „Будилник” – Ракитово, в сградата на ОУ „Христо Ботев” - Ракитово, ОУ „Христо Ботев”- с. Дорково и ОУ „Неофит Рилски”- гр. Костандово.