понеделник, 12 октомври 2015 г.

Почетения знак на Общината получи Сия Грозданова от Ракитово  
    Почетен знак с логото на Община Ракитово получи Сия Грозданова, за дългогодишната и преподавателска  дейност. Отличието й бе връчено официално от ВрИД кмета на общината Красимир Вандев и председателя на Общински съвет-Ракитово Валентин Хаджимосков. Решението да се връчи почетен знак на Фиската, както наричат Сия съгражданите й, е взето на 16.08.2015 г. от Общински съвет-Ракитово.

    Сия Грозданова е родена в Црънча през 1925 г. като е 6-тото поредно дете на родителите си. Потеклото на баща й, който е от стар земеделски род, е от Брацигово, а на майка - й от Црънча. Завършва местната прогимназия, след това – гимназията в Лъжене, Велинград. Няколко класа под нея учи великият Николай Гяуров…. През 1948 г.,  редейки тютюна в Црънча, прочита обява на тогавашния филиал на ВИФ В Бургас.  Решава да кандидатства. Когато се дипломира е разпределена в Брацигово, оттам се мести в Калофер, после в Белово. През 1955 г. вече е  в Ракитово. Оттогава до 1980 г. Сия учителства в ОУ „Св. Кл. Охридски”, след което до 1991 г. по заместване работи и в Климатичната гимназия.