вторник, 13 октомври 2015 г.

Приключи дългоочакваният ремонт на улица „Райна Княгиня“ в РакитовоПриключиха дълго чаканите ремонтни дейности по  ул. „Райна Княгиня” в Ракитово.  Същите стартираха  с подмяна на 1800 м. водопоровод и 800 м.  топлопровод  -  ремонт, който Общината финансира със собствени средства. Топлопроводът и водопроводът вече са въведени в експлоатация с държавна приемателна комисия. По  проект „Реконструкция, рехабилитация и благоустрояване на улична мрежа и тротоари в населени места на община Ракитово - гр. Ракитово, гр. Костандово, с. Дорково”  бе извършена  реконструкция, рехабилитация и озеленяване на улица „Райна Княгиня“.  По същия проект бяха рехабилитирани още 4-ри улици от общината - ул. „Ив. Клинчаров“  и ул. „Ал. Стамболийски“ в Ракитово , ул. „Цепина“ в Дорково и ул. „Васил Левски“ в Костандово. Проектът на стойност  1 582 784 лв.  е успешно приключен, като е подадена заявка към ДФЗ за окончателно плащане.