понеделник, 4 юни 2012 г.

Eхографско изследване на млечна жлеза

О Б Я В А
 
На 26.06.2012 год.
 от 9.00 часа 
в ритуалната зала 
на Община Ракитово 
ще се проведе ехографско изследване 
на млечна жлеза и малък таз, 
с цел ранна диагноза на ракови заболявания.

Цена на прегледа – 10 лева, 
а при налагаща се палпация на млечни жлези и пожелание на клиентката – 12 лева.
Справки и записвания на телефон 03542/20-44 и на портала в сградата на общината.