петък, 8 юни 2012 г.

Информационна кампания „Опознай рисковете, за да ги избегнеш” ще се проведе в Ракитово     В Ракитово на 12 юни под мотото „Опознай рисковете, за да ги избегнеш” ще се проведе информационна среща, която има за цел да информира населението за най-честите заплахи и начини, по които да се предпазим и да реагираме при преднамерен или битов травматизъм, както и начините за действие при масови бедствия. Мероприятието се организира от Министерство на здравеопазването, Община Ракитово, РЗИ-Пазарджик и Медия Експерт груп 2011 и е част от Национална кампания.
В центъра на града ще бъдат прожектирани филми за най-честите заплахи за възникване на непреднамерен или преднамерен битов травматизъм и начините, по които да се предпазим; начините на действие при масови бедствия като земетресение, наводнение, пожар и промишлени инциденти, както и начините, по които да се предпазим от травматизъм, причинен от насилие.