вторник, 5 юни 2012 г.

Започна санирането на пет обществени сгради в община Ракитово


НЧ „Просвета”-Костандово
   Започна санирането на първите от общо петте сгради в общината, които ще бъдат санирани до септември месец. Това съобщи кметът на общината Любомир Петков. Работата е по подписано споразумение с Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, по линията на енергийната ефективност, заедно с фонд „Козлодуй”, които финансират тези санирания.  Санирани ще бъдат СОУ „Кл. Охридски”-Ракитово, ОУ „Хр. Ботев”-Ракитово, НЧ „Просвета”-Костандово, ЦДГ „Славейче”-Костандово, ОУ „Христо Ботев”-Дорково. Във връзка със саниранията бяха открити допълнителни работни места за хора от общината.
   След като бяха одобрени тези пет сгради, от Министерство на икономиката поискаха нови обекти, поясни кметът на общината.  По този повод направихме енергийно обследване на трите административни сгради в кметствата, на ОНЧ „Будилник 1898”-Ракитово и НЧ „Св. Св. Кирил и Методий 1919”-Дорково. Към настоящия момент за първите три сгради имаме внесени формуляри за кандидатстване, а за другите две предстои внасяне, като техническите работни проекти са изработени. Надяваме те също да бъдат одобрени за саниране от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, съвместно с фонд „Козлодуй”.