понеделник, 4 юни 2012 г.

СОУ „Св. Кл. Охридски”-Ракитово очаква своите нови ученици


147 ГОДИНИ- ДОБРО ОБРАЗОВАНИЕ ,
147 ГОДИНИ- ИНВЕСТИЦИЯ В
БЪДЕЩЕТО!

Приемането в профилираните паралелки се извършва по документи.
Балообразуващи предмети:

български език и литература
география и икономика
история и цивилизация
математика

Условия за кандидатстване:

Заявление за участие в класирането по образец на училището.
Копие на свидетелството за завършено основно образование. При записване се представя оригинала.
Документите се приемат от 01.07.2012 год. 
Класиране:
Іво – до 06.07.2012 г.,
ІІро – до 13.07.2012г.,
ІІІто20.07.2012 г.,
попълване на незаетите места – до 01.09.2012 г.


ЗА КОНТАКТИ:

Гр.Ракитово
ул.”Тодор Тупаров” №4
Тел. 21-57, 23-38, 23-28
e-mail: sou_rakitovo@abv.bg
sait: sourakitovo.org

   От 28 години училището е средно общообразователно. Тук са завършили средно образование ученици от трите селища на общината. Голяма част от тях сега са лекари, учители, инженери, икономисти, музиканти, медицински сестри и други.
            Всяка година повече от 50% от учениците продължават обучението си във ВУЗ като: Софийски университет ”Св. Кл. Охридски”,  Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”, Технически университет, УНСС, Югозападен университет, УАСГ, Висши военни училища.
         Обучението в училището се осъществава от висококвалифицирани преподаватели.
            Училището разполага с ресурсен възпитател, което  дава възможност на децата със специални образователни потребности да получат адекватно обучение.