четвъртък, 27 юни 2013 г.

Безплатни луксозни библейски издания раздаде немската фондация „Приятели на България” в Ракитово
Проф. Дечко Свиленов, координатор на проекта „Библии за българските политици, академични среди, учители, лекари и общественици” на германската фондация „Приятели на България”, раздаде Библии на служителите на общинска администрация, на персонала на Център за настаняване от семеен тип, на този на Центъра за деца с увреждания, както и детски библии за децата. Библии получиха и членовете на пенсионерския клуб в Ракитово, както и граждани, дошли на благотворителната акция. Доброто дело стана факт на 26 юни в залата на Общински съвет-Ракитово, след покана от кмета на Общината Любомир Петков към професора. Връзката с проф. Свиленов направи ракитовката Верка Зарева. Пред събралата се общественост  професорът представи себе си и дейността на фондацията, като сподели убежденията, че ценностната система на християнството ще допринесе за у
твърждаването на високо хуманни добродетели, залегнали в основата на Библията. От луксозните издания на Вечната книга- Библията – над 70 000 бройки, са дарени на Народното събрание, Президентството на Р България, на няколко дузини общини, на големи масмедии (БТА, БНТ, в-к „Труд”, в-к „24-часа” и др.), на някои университети, на светия Синод на Българската православна църква, на ДКСИ, СДВР, Районни полицейски управления, НОИ, Министерства, Дирекция на вероизповеданията, МТСП и др. Освен луксозното издание на универсалната книга на живота, професорът представи и раздаде копия и от своята книга „Живот след смъртта –какво казват науката, религиите и Библията”. Всеки от присъстващите получи и доклада „Миналото, настоящето и бъдещето на човечеството според Библията-това, което всеки трябва да знае за края на света”, изнесен пред народни представители, общественици, интелектуалци, журналисти и бизнесмени още през 2000 година и придобил голяма популярност.

Проф. Дечко Свиленов има богословско и медицинско образование.  Занимавал се е  36 години с медицинска научно-изследователска работа (област патология) към Българската академия на науките. Има редица научно-изследователски трудове в университета Улм в Германия. През 1988 г. Дечко Свиленов става д-р на науките; през 1991 г. – професор по патология; от 2001 г. е нещатен професор по апологетика и етика. Бил е консултант по религиозните въпроси в Министерството на образованието на България. Изнасял е множество доклади, между другото в Американския конгрес, в Германския бундестаг и в Българския парламент. Той е съосновател на Национално сдружение за хора с отговорност. Проф. Свиленов ръководи международната фондация „Приятели на България”, която си е поставила цели за печат и разпространение на християнска литература (учебници по вероучение за бълг. Училища), и организиране и разпределение на хуманитарни помощи сред социално слабото население в България. Автор на множество публикации и книги.