сряда, 5 юни 2013 г.

На подбор на проекти и оценка на проектни предложения учиха ракитовци от ОИЦ-Пазарджик  Пети  информационен цикъл стартира от  ОИЦ – Пазарджик. В Ракитово екипът на центъра гостува на 5 юни от 10:00 часа в залата на Общински съвет.  Новата среща с представители на общинска администрация, потенциални ползватели на европейско финансиране и граждани, беше на тема „Подбор на проекти и оценка на проектни предложения”. Това е вторият модул от темата за управление на проектния цикъл, която е заложена в програмата на центъра за тази година. Предишната инфосреща беше на тема „Разработване на проектни предложения”. На тази информационна среща  екипът на ОИЦ представи и последните проекти на оперативните програми „Развитие на човешките ресурси” и „Наука и образование за интелигентен растеж”.