събота, 10 май 2014 г.

Общинските служители от Ракитово успешно надграждат английски езикПремина първият тест по чуждоезиковото обучение за петнадесет от служителите на Общинска администрация-Ракитово по проект „Повишаване на квалификацията на служителите и подпомагане на устойчивото развитие в община Ракитово с помощта на надграждащи обучения" по договор №13-22-116/14.01.2014 г. Надграждащото обучение е по Дейност 2, в изпълнение на Договор № 70-00356/31.03.2014год. от ЦПО към Рувекс АД.

Целта на проекта е повишаване на капацитета на служителите на администрацията в Община Ракитово. Тази обща цел ще бъде постигната чрез реализирането на две специфични цели - повишаване на капацитета на служителите чрез подобряване на тяхната квалификация и провеждане на надграждащи обучения и повишаване на капацитета на служителите чрез повишаване на тяхната мотивация. Стойността на проекта е 87 261,94 лв. с продължителност- 9 месеца за периода 14.01.2014 – 14.10.2014г.