понеделник, 19 май 2014 г.

Предстои надграждащо обучение по Еxcel за напреднали за общинските служители по проектПредстои поредното обучение на общински служители по проект „Повишаване на квалификацията на служителите и подпомагане на устойчивото развитие в община Ракитово с помощта на надграждащи обучения" по договор №13-22-116/14.01.2014 г.  То ще бъде към Института по публична администрация и е  по Дейност 1, описана в договора. Ще бъдат включени  четирима служители от общинска администрация Ракитово . Темата е Еxcel за напреднали ИТО-9-2013 . Обучението ще се извърши в залата на ИПА, София и ще се проведе на 02 и 03 ти юни.
Целта на надграждащия проект е повишаване на капацитета на служителите на администрацията в Община Ракитово. Тази обща цел ще бъде постигната чрез реализирането на две специфични цели - повишаване на капацитета на служителите чрез подобряване на тяхната квалификация и провеждане на надграждащи обучения и повишаване на капацитета на служителите чрез повишаване на тяхната мотивация. Стойността на проекта е 87 261,94 лв. с продължителност- 9 месеца за периода 14.01.2014 – 14.10.2014г.