четвъртък, 22 май 2014 г.

Стартира работата по проекта за улиците


 
На 19 май официално стартира работата по проект „Реконструкция, рехабилитация и благоустрояване на улична мрежа и тротоари в населени места на община Ракитово - гр. Ракитово, гр. Костандово, с. Дорково”. Вече се работи върху ул. „Иван Клинчаров” между о.т. 23-85 и о.т. 82-292 в Ракитово, на която  ще бъде направена реконструкция на тротоарна настилка и тръбна мрежа, а на ул. „Цепина” в Дорково – благоустрояване. Дейностите по ул. „Райна Княгиня” от о.т. 10 до о.т. 60, в Ракитово стартират с основен ремонт на водопоровода и топлопровода, който е с финансиран от собствени средства, а по настоящият проект ще се направи реконструкция, рехабилитация и озеленяване.

В проекта са включени още:  ул. „ Александър Стамболийски” от о.т. 179 до о.т. 89 - Ракитово, на която ще се направи реконструкция и рехабилитация и ул. „Васил Левски” между о.т. 71 и о.т. 225 - Костандово – също реконструкция на тротоарна настилка.

Проектът е на стойност 1 582 784 лв, а договорът с ДФЗ ( Държавен фонд „Земеделие”) бе подписан на 27 ноември 2013 г.