сряда, 25 юни 2014 г.

Стартира дългоочакваният ремонт на улица „Райна Княгиня” в РакитовоС водосвет и първа копка на улица „Райна Княгиня” беше даден старт на дългоочаквания ремонт на важната за Ракитово улица. След благословията на отец Стоил Лазаров,  кметът на общината Любомир Петков разби шампанското и пожела спорна работа на екипите.
Работата по надземната част е проект  „Реконструкция, рехабилитация и благоустрояване на улична мрежа и тротоари в населени места на община Ракитово - гр. Ракитово, гр. Костандово, с. Дорково” и включва още 4-ри улици, по които вече също се работи:

- ул. „ Александър Стамболийски” от о.т. 179 до о.т. 89 - гр. Ракитово, на която ще се направи реконструкция и рехабилитация;
- ул. „Иван Клинчаров” между о.т. 23-85 и о.т. 82-292, гр. Ракитово се прави реконструкция на тротоарна настилка;
- ул. „Васил Левски” между о.т. 71 и о.т. 225 - гр. Костандово – също реконструкция на тротоарна настилка;
- ул. „Цепина”, с. Дорково –благоустрояване;

Проектът е на стойност 1 582 784 лв. а договорът с ДФЗ ( Държавен фонд „Земеделие”) бе подписан на 27 ноември 2013 г.

Подземната част е проект "Реконструкция и доизграждане на част от водопроводната и канализационна мрежа на град Ракитово” - подобект: Водопроводна мрежа за питейна вода по улица „Райна Княгиня” и подобект: Водопровод за минерална вода по улица „Райна Княгиня”. Проектът се извършва със собствено финансиране.