четвъртък, 16 април 2015 г.

„Да изчистим България заедно” стартира в област Пазарджик
Кметът на Общината Любомир Петков присъства на информационна среща във връзка с предстоящата инициатива „Да изчистим България заедно”, която се проведе в областна администрация Пазарджик. В присъствието на еколози от общините, експертни от РИОСВ, РЗИ, ОД „Земеделие”, РИО и ОПУ, Мария Лазарова – Мениджър „Социални проекти“ на BTV Media Group, представи обобщени данни за участието на доброволци и институции от област Пазарджик в предишни кампании и основните акценти през тази година. През 2014г., активността в областта е 5,3%, което е над средното за страната.Петото издание на инициативата е под мотото „Да изчистим България заедно”  и включва организиране на 5 еднодневни акции за почистване на най-уязвимите зони - градска среда; места за отдих и спорт; детски площадки; природни паркове и защитени територии; речни корита. На 10 май, когато е Европейският ден за почистване, ще се чисти в населените места. На 17 май – Международния ден на спорта чистенето е съсредоточено в  зоните за отдих и спорт ( стадиони, спортни площадки и др. ). На 31 май, ден преди отбелязването на Деня на детето, ще се почистват детските площадки.  Приоритетните места за чистене на 7 юни – Националния ден на природните паркове,  са  защитените зони и  националните паркове. На 27 юни ще се почистват водните басейни и реките, като специално внимание се отделя на река Дунав.
За пета поредна година bTV Media Group, неправителствени организации и институции организират масово почистване. Партньори на кампанията са МОСВ, увеличени са разходите за доставка на чували, ръкавици, и гориво. В дните на почистването депонирането  на отпадъци ще става безплатно и няма да бъдат отчислявани такси, което е от изключителна важност за общините.
За първи път инициативата в България се провежда в подкрепа на две международни кампании – Let’s Clean Europe на Европейската комисия и Глобалното гражданско движение Let’s Do It World.