вторник, 7 април 2015 г.

Поздравителен адрес    Уважаеми съграждани, най-сърдечно ви поздравявам с Международния ден на ромите - 8 април!

    На този ден ние отбелязваме историята, влиянието и културата на ромите.  Но този ден и е ден на почит и равносметка, затова нека  си пожелаем добро партньорство и сътрудничество, сили и увереност в постигането на целите на интеграционната политика, за да бъде обществото ни силно и стабилно в своето икономическо, политическо и социално развитие.

    Пожелавам на всички Вас и на Вашите семейства много здраве, лично щастие, благополучие и реализация в обществото ни.

     Уверен съм,  че заедно и занапред ще продължим с усилията си за трайното утвърждаване на един стабилен междуетнически модел.Любомир Петков,

Кмет на Община Ракитово