сряда, 22 април 2015 г.

Община Ракитово търси да назначи Младежки медиаторОбщина Ракитово обяви свободно работно място по Национална програма „ Активиране на неактивни лица“ . Могат да кандидатстват лица до 29 години, регистрирани в Бюрото по труда. Желаещите трябва да имат висше образование по специалности в областта на социалните, педагогическите, хуманитарните, стопанските и правните науки. Срокът за подаване на документите е 29 април 2015 г.В задълженията на избрания младежки медиатор ще влиза организиране, планиране и извършване на дейности за свободното време, свързани със спорта и културата за младежи на възраст между 12 и 18 години, както и организиране, планиране и извършване на групови извънкласни дейности за превенция и повишаване гражданската чувствителност на младежите в общината.