понеделник, 15 юни 2015 г.

Час по английски език в библиотеката


 
„Аз отивам в Библиотеката“ е проект осъществяван от Училищно настоятелство „Напредък” към СОУ „Св. Климент Охридски,” по програма „Знания за успех”(2014-2015 г.) на ФРГИ, финансирана от SAP Lab’s България.”
 Всеки урок по английски може да бъде интересен. Когато отидеш в реновираната училищна библиотека, поседнеш на зелено столче под кичестото дърво. Когато има игри и се използват презентации.

В рамките на три дни от 27 до 29 май 2015 г. в „зелената” библиотека се проведоха часове по английски на преподавателите Мария Мечева и Фани Въргова. Присъстваха общо 97 ученика от V до ІХ клас. В ролята на учител влезе Мелиса Хилман, подкрепена от Мира Зарева.

Разделени по отбори учениците премериха способностите си да слушат с разбиране текст прочетен от американската доброволка. По-малките имаха възможност да чуят и приказка прочетена от 7-годишната американка Изабел. Играта „Кой съм аз?” съчетаваше уменията за задаване на въпроси и досетливост. Някои участваха в мини-състезание по „Spelling Bee” – за доказване на уменията по правопис, други - в играта „Кажи нещо мило.” Всички обаче получиха малки награди за участието си. За част от игрите бе използван новозакупеният по проекта таванен екран за проектор. Осигурен бе видео-запис на събитието от господин Тодор Лозанов.

Дали бе стимулирано желанието на учениците да изучават английски език? Дали бяха привлечени повече читатели в библиотеката? Беше време за сеене на добри семена и ценности. Времето за жътва предстои :)