сряда, 18 март 2015 г.

Приключи фотоконкурсът „Туристическото богатство на Ракитово”
            „Аз отивам в Библиотеката“ е проект 
осъществяван от Училищно настоятелство
„Напредък” към СОУ „Св. Климент Охридски,”
 по програма „Знания за успех”(2014-2015 г.)  
на ФРГИ, финансирана от SAP Lab’s България.”
  Победителите от ученическия фотоконкурс „Туристическото богатство на Ракитово” в рамките на проект „Аз отивам в библиотеката” бяха обявени на 6 март. Това стана на фотоизложбата, със  снимки на участниците, подредена в СОУ „Св. Кл. Охридски“.  Фотографите-отличници бяха наградени от председателя на журито Мария Мирова.
    Фотография буквално означава рисуване със светлина. Фотоконкурсът „Туристическото богатство на Ракитово” в рамките на проект „Аз отивам в библиотеката” откри сред учениците в СОУ „Св. Кл. Охридски” – Ракитово талантливи художници, които „рисуват със светлина” - такова бе единодушното мнение на журито в състав: председател - Мария Мирова – главен библиотекар в Читалище „Будилник” и Дафинка Клечарова – зам. директор на СОУ „Св. Кл. Охридски”; Свилен Топчиев – председател на сдружение „Суткя”; Елена Зарева – гл. експерт „Връзки с обществеността” към Община Ракитово; Петър Велев – „Деймос ТВ.”
    Предстои изложбата „Туристическото богатство на Ракитово” в 50 атрактивни снимки да тръгне на път из училищата и други обществени сгради в община Ракитово.

1-во място - Екатерина Зарева- "Бърдо"

2-ро място - Мария Гаралова - "Часовникът"

3-то място - Ангел Баев