четвъртък, 26 март 2015 г.

Нова серия от информационни срещи стартира ОИЦ-ПазарджикОбщина Ракитово

съобщава, че

на 1 април 2015 г. от 11:00 ч.

в Заседателна зала

Областен информационен център (ОИЦ) – Пазарджик

ще проведе информационна среща, на която ще бъде представен

 Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020.