понеделник, 11 май 2015 г.

Излъчени бяха победителите от конкурсите с еко насоченост
      На 5 май в ритуалната зала на Община Ракитово се проведе награждаването на победителите от конкурсите с екологична насоченост във връзка със Седмицата на гората, инициативата „Да изчистим България заедно” и 22 април-Ден на Земята. Да отчете инициативата, проведена от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Ракитово и ст. експерт ЕОССД, на награждаването присъства и PR-ът на РИОСВ-Пазарджик Цветана Чочева. Наградените ученици от зам-кмета Красимир Вандев получиха подаръци и от Община Ракитово и от РИОСВ-Пазарджик. Наградени бяха авторите на най-оригиналните идея в изложбата базар на тема „От боклука ти ме извади и красив ме направи” и  победителите в конкурса на тема „Зелена и вечна”  ( за есе и рисунка).  Отличени бяха и учениците, творили по случай 22 април Деня на Земята конкурс на тема „Най-красивото кътче от моя град” в жанровете презентация, есе, разказ, рисунка.


СПИСЪК НА НАГРАДЕНИТЕ УЧЕНИЦИ, ВЗЕЛИ УЧАСТИЕ В КОНКУРСИ С ЕКОЛОГИЧНА НАСОЧЕНОСТИзложба базар на тема „От боклука ти ме извади и красив ме направи ”

Индивидуални награди

Възрастова група 1- 4 клас

1. място -Николай Георгиев Гардански- ІІ а клас  ОУ „Неофит Рилски” гр. Костандово

2. място- Василена Асенова Баракова- ІІ а клас  ОУ „Неофит Рилски” гр. Костандово

3. място- Илиана Кейбашиева- ІІІ а клас ОУ „Неофит Рилски” гр. Костандово

               Ива Стефанова Бойкова- ІV а клас ОУ „Христо Ботев” гр. Ракитово-

                 Атанас Йорданов Манчев- ІV а клас ОУ „Христо Ботев” гр. Ракитово- Крузо

4. място- Александра Ахмедова- ІІ а клас ОУ „Неофит Рилски” гр. Костандово.

Възрастова група 5- 8 клас

1. място- Митко Тинков Асенов- VІІІ клас ПУ „Д-р Петър Берон”

2. място- Александра Катеринова Синапова- V клас ПУ „Д-р Петър Берон”

3. място Иванка Катеринова Синапова -VІ клас ПУ „Д-р Петър Берон”

  Виолета Анева Илинова- VІІ а клас ОУ „Христо Ботев” гр. Ракитово”

4. място Илия Йорданов Чавдаров-  VІ клас ПУ „Д-р Петър Берон”

                 Здравка Николова Димитрова- VІ б клас ОУ „Христо Ботев” гр. Ракитово

Групови награди:

1 място- ученици СООУ „Христо Смирненски” гр. Ракитово

2. място- клуб „Сръчни ръчички” ПУ „Д-р Петър Берон”

За участие”

2. Бени Бисеров Шишеков- ІІа клас ОУ „Неофит Рилски” гр. Костандово

3. Илиана Христова Трендафилова - ІІа клас ОУ „Неофит Рилски” гр. Костандово

4. Юра Лазарова Михайлова- ІІІа клас ОУ „Христо Ботев” гр. Ракитово

5. Асен Методиев Атанасов- VІІІклас ОУ „Христо Ботев” гр. Ракитово

6. Лилия Руменова Харискова- ІІІб клас ОУ „Христо Ботев” гр. Ракитово

7. Сашка Георгиева Булгурова- ІІІб клас ОУ „Христо Ботев” гр. Ракитово

8. Йорданка Еленова Демирова- ІІа клас ОУ „Христо Ботев” гр. Ракитово

9. Атанаска Димитрова Балинова- VІІІклас ОУ „Христо Ботев” гр. Ракитово

10. Богдана Илиева Цимпарева-- ІІа клас ОУ „Христо Ботев” гр. Ракитово

11. Ангел Огнянов Азов-ІV б клас ОУ „Христо Ботев” гр. Ракитово

12. Силвия Димитрова Мишева- ІІа клас ОУ „Христо Ботев” гр. Ракитово

13. Георги Александров Бекиров-- ІІІб клас ОУ „Христо Ботев” гр. Ракитово

14. Мария Минкова Искрева-VІ клас ПУ „Д-р Петър Берон”

15. Албена Зоркова Банчева- ІV клас ПУ „Д-р Петър Берон”


Есе на тема „От боклука ти ме извади и красив ме направи”


1. място Мария Борисова Санкева-VІІ б ОУ „Христо Ботев” с. Дорково

2. място Решиде Събинова  Дурльова VІІ б клас ОУ „Христо Ботев” с. ДорковоКонкурс на тема „Зелена и вечна ”- рисунка

Възрастова група 1-4 клас

1. място Райна Арсенова- ІІа клас СОУ „Св. Климент Охридски”

2. място Габриела Апостолова- ІІв клас СОУ „Св. Климент Охридски”

3. място Кристина Кюркчиева- - ІІв клас СОУ „Св. Климент Охридски”

 Специална награда Венцислав Наков- ІІІ а клас СОУ „Св. Климент Охридски” лв.

Възрастова група 5-11 клас

1. място Христина Бирникова- VІІ а клас ОУ „Христо Ботев” с. Дорково

2. място Пей Йорданов Чавдаров- V клас ПУ „Д-р Петър Берон”

За участие:

1. Иренка Дрозева- ІІІ б клас СОУ „Св. Климент Охридски”

2. Йоанна Добрева- ІІІ б клас СОУ „Св. Климент Охридски”

3. Христина Хонтева -ІІІ б клас СОУ „Св. Климент Охридски”-

4. Салиха Еюп-ІІІ б клас СОУ „Св. Климент Охридски

5. Георги Ташев- ІІІ б клас СОУ „Св. Климент Охридски”

6.Анна Бекташева- ІІІ б клас СОУ „Св. Климент Охридски”

7. Ралица Дурльова- VІІ клас ОУ „Христо Ботев” с. ДорковоКонкурс на тема „Зелена и вечна ”- есе


1. място Ангелина Димитрова Манолова- VІІ б клас ОУ „Христо Ботев” гр. Ракитово

Конкурс на тема „Най-красивото кътче от моя град”


1. място Митко Тинков Асенов- VІІІ клас ПУ „Д-р Петър Берон”

2. място Борислава Бекташева- V в клас ОУ „Христо Ботев” гр. Ракитово

3. място Фани Свирачева- V а клас ОУ „Христо Ботев” гр. Ракитово

4. място Димитринка Свирачева V а клас ОУ „Христо Ботев” гр. РакитовоЗа участие:

1. Тони Бекташева-VІІ а клас ОУ „Христо Ботев” гр. Ракитово

2. Еленко Здравков Камберов- VІІІ ПУ „Д-р Петър Берон”